Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ∆Σ της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ αποφάσισε να διοργανώσει το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, στην καρδιά της Ελλάδας στην πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα.

Σε μια περίοδο που το Εθνικό Σύστημα της Υγείας παρουσιάζει πολλά και σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, βασιζόμενα πρωτίστως στην τραγική έλλειψη νοσηλευτών, που ολοένα επιδεινώνεται, θεωρούμε ότι η συμμετοχή όλων των συναδέλφων στις δραστηριότητες της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ είναι αυτονόητη και απαραίτητη.

Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να διευκολύνουμε με κάθε τρόπο την συμμετοχή των μελών μας στα συνέδρια της Ομοσπονδίας μας, ώστε να αποτελέσουν το σημείο της παραγωγικής και ευδόκιμης ανταλλαγής απόψεων των Νοσηλευτών από όλη τη χώρα.

Σας περιμένουμε λοιπόν στην πανέμορφη Θεσσαλική Λίμνη του Πλαστήρα από 7 – 9 ∆εκεμβρίου 2018 για να συνδυάσουμε την απόκτηση γνώσεων, την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και βέβαια την απαραίτητη αναψυχή μας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ
Αριστείδης ∆άγλας